Verwerking van persoonsgegevens door Kaatje Jans Het Vughtse Hart (Hierna Kaatje Jans Vught)
Voor Kaatje Jans Vught is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Kaatje Jans Vught respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij aan Kaatje Jans Vught verschaft of die wij anderszins over jouw verkrijgen, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om jouw identiteit te achterhalen of die anderszins tot je te herleiden zijn. De persoonsgegevens die wij van jou verwerken hebben allemaal betrekking op het ledenvoordeel dat aan leden van Kaatje Jans Vught wordt geboden. Dit betreft jouw contactgegevens en gegevens over jouw bedrijf, alsmede gegevens over het ledenvoordeel dat je reeds genoten hebt of waarvoor je informatie hebt aangevraagd.

Doeleinden van de verwerking
Deze persoonsgegevens worden door Kaatje Jans Vught verwerkt voor de volgende doeleinden:

om je te kunnen informeren over de activiteiten van Kaatje Jans Vught en de door Kaatje Jans Vught ten behoeve van je bedongen kortingen en andere voordelen;
om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
voor statistisch onderzoek in het kader van de taken en doelen van Kaatje Jans Vught (zoals onderzoek welke producten/diensten populair/succesvol zijn);
voor het verbeteren van de dienstverlening van Kaatje Jans Vught;
voor het naleven van wettelijke verplichtingen;
voor eventuele geschilbeslechting;

Uitwisseling van persoonsgegevens met partners
Kaatje Jans Vught heeft met diverse bedrijven en instellingen collectieve afspraken gemaakt ten behoeve van de leden. Kaatje Jans Vught verstrekt geen persoonsgegevens aan leveranciers tenzij je hiervoor een verzoek indient, bijvoorbeeld door het aanvragen van informatie, een offerte of het plaatsen van een bestelling bij een van de partners. Wanneer je reclame of andere uitingen ontvangt over het ledenvoordeel van Kaatje Jans Vught die afkomstig lijken van de betreffende partner, heeft geen uitwisseling van gegevens plaatsgevonden. Dergelijke mailings worden namelijk door Kaatje Jans Vught verzonden. Wanneer je ingaat op een aanbieding die je via Kaatje Jans Vught ontvangt, dan komt een rechtstreekse overeenkomst tot stand tussen jou en de betreffende partner. Op alle verwerkingen van persoonsgegevens die daaruit voortvloeien is het privacybeleid van de betreffende partner van toepassing. Kaatje Jans Vught heeft daar verder geen bemoeienis mee of invloed op. De partners van Kaatje Jans Vught maken aan ons kenbaar welke Kaatje Jans Vught gebruik hebben gemaakt van bepaalde aanbiedingen. In sommige gevallen worden ook verbruiksgegevens door de partner aan ons doorgegeven. Deze gegevens worden door ons opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te kunnen evalueren. Ook worden deze gegevens gebruikt om afspraken met de partners na te kunnen komen (bijv. voor de vergoeding die wij van de partners ontvangen).

Vragen en recht op inzage, correctie en verzet
Je hebt het recht jouw gegevens in te zien. Je hoeft hiervoor slechts een verzoek in te dienen, een motivatie voor inzage is niet vereist. Wij zullen vervolgens binnen enkele weken je een overzicht verstrekken van de gegevens waarover wij beschikken. Ook kan je aan ons verzoeken jouw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Voor dit verzoek is wel een motivatie vereist, zodat wij jouw verzoek goed kunnen beoordelen. Ook hier geldt dat wij in principe binnen enkele weken een beslissing zullen nemen. Verder kan je je verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens voor commerciële doeleinden. Wij zijn verplicht een dergelijk verzoek te honoreren en binnen enkele weken te verwerken. Realiseer je dan wel dat wij na een dergelijk verzoek jouw gegevens in het geheel niet meer mogen gebruiken voor het doen van aanbiedingen, dus zowel niet per telefoon, e-mail als per post. Eventueel kan je zelf aangeven langs welke kanalen je eventueel nog wel commerciële uitingen wenst te ontvangen. Verder kan je je tot ons wenden met (andere) vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem daarvoor contact met ons op. Wanneer je jouw inzagerecht, correctierecht of recht van verzet uitoefent, of wanneer je vragen stelt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan het zijn dat wij om een kopie van een identiteitsbewijs vragen. Dit doen we om zeker te stellen dat de vraag / het verzoek daadwerkelijk van jouw afkomstig is. Voor een vlotte afhandeling van jouw verzoek of vraag kan het dan ook handig zijn bij voorbaat een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen.

Cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.